Տեղեկատվություն Փարիզյան համաձայնագրով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների մասին

Տեղեկատվություն Փարիզյան համաձայնագրով Հայաստանի ստանձնած պարտավորությունների մասին